Trang chủ
|
Giới thiệu
|
Sản phẩm
|
|
|
|
Tìm kiếm


1 .
2 .
3 .


NỘI SOI DẠ DÀY QUA ĐƯỜNG MŨI E.G.SCAN
Tổng quan hệ thống nội soi dạ dày qua đường mũi E.G.Scan

Tổng quan

E.G.Scan là hệ thống nội soi thực quản và dạ dày qua đường mũi được thiết kế để kiểm tra bề mặt của thực quản và dạ dày như một công cụ bổ xung trong viêc phát hiện các bất thường ở thực quản và dạ dày. Bằng hình ảnh được xem qua E.G.View, phần mềm được cài đặt trên hệ thống hiển thị để chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến thực quản và dạ dày.

Video Clip: