Trang chủ
|
Giới thiệu
|
Sản phẩm
|
|
|
|
Tìm kiếm


1 .
2 .


NỘI SOI TRỰC TRÀNG THẮT TRĨ
HỆ THỐNG NỘI SOI TRỰC TRÀNG THẮT TRĨ

Cấu hình của máy:

-  Hệ thống nội soi cứng hậu môn trực tràng

-  Ống soi hậu môn dùng thắt trĩ

-  Súng thắt trĩ

Hệ thống nội soi cứng hậu môn trực tràng RD-7000 gồm có:

-  Ống soi trực tràng cứng kích thước 300mmm x 20mm (đường kính) với nòng trong, có cửa sổ quan sát, thị kính xoay được và có một đầu cao su dự trữ

-  Ống soi cứng hậu môn kích thước 130mm x 20mm (đường kính) với nòng trong, cửa sổ quan sát, thị kính xoay được và một đầu cao su dự trữ

-  Ống hút

-  Dụng cụ gắp bông gạc

-  Bóng bơm hơi

-  Nguồn sáng Halogen 150W

-  Dây cáp quang dẫn sáng

Ống soi

Súng thắt trĩ