Trang chủ
|
Giới thiệu
|
Sản phẩm
|
|
|
|
Tìm kiếm


1 .
2 .
3 .
4 .
5 .


BÓNG ĐÈN NỘI SOI
BÓNG ĐÈN XENON 300W

Đặt tính kỹ thuật
Công suất đèn:  300W Nhiệt độ màu: 5600K
Điện thế :       14V Độ chiếu sáng: 5000Lumens
Điện áp kích hoạt: 23KVolt Độ tập trung : 3130Lumens

Chủng loại nguồn sáng
OLYMPUS STORZ PENTAX FUJINON        STRYKER
CLV-180  487B EPM300P EPS301 X6000
CLV-160/260  487C EPM3300 EPX301 X7000
CLV-U60 610 EPM3500 EPX-302 X8000
CLV-U40 611 EPM3000 EPX304
CLV-U20 630 LX300 EPX401 ZEISS
CLV-S40             21330-30 LX500A FLX2000 SupperLux300
CLV-S30 Nova FLX300 SuperLux301
CLV-S20  201320-20 FLX300A
SMITH&NEPHEW FLX300F2
300 XL  FLX600