Home
|
About Us
|
Products
|
|
|
|
Search


1 .
2 .
3 .
4 .

VIÊN NANG NỘI SOI » HỆ THỐNG ĐỌC DỮ LIỆU
HỆ THỐNG ĐỌC DỮ LIỆU

Tiết kiệm thời gian

- Chức năng hiển thị đa hình: Hai hình hoặc bốn hình
- Xem nhanh: Chức năng xem nhanh cho phép xem tổng quan toàn bộ
- Tăng tốc độ xem: Kiểm soát được tốc độ xem hình cho phép rút ngắn thời gian đọc kết quả.

Hiệu quả trong chẩn đoán

- Xác định vị trí viên nang: Hiển thị vị trí chính xác viên nang khi hoạt động
- Trích xuất hình ảnh xuất huyết (chảy máu): Tự động chọn lựa và hiển thị những hình ảnh nghi ngờ xuất huyết trong đường tiêu hóa
- Hộp lưu dữ liệu: Lưu trữ những hình ảnh nghi ngờ về bệnh lý
- So sánh hình ảnh: So sánh hình ảnh quan sát hỗ trợ cho việc chẩn đoán
- Quan sát tổn thương: Phóng to hình ảnh ở những chi tiết nhỏ nhất

Dễ sử dụng & tiện lợi

- Tạo mật khẩu: Tạo mật khẩu cho cá nhân giúp cho nhiều người có thể cùng sử dụng
- Chức năng in báo cáo: Trích xuất hình ảnh để in báo cáo
- Xuất dữ liệu: Hình ảnh được lưu dạng file hình hoặc video clip
- Sao lưu: Quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách chắc chắn và hiệu quả
- Liệt kê: Hiển thị thông tin dữ liệu bệnh nhân trong một trang
- Ưu tiên hiển thị: Bác sĩ có thể chọn lựa hình ảnh ưu tiên để hiển thị

 

CÔNG NGHỆ XEM HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP CỦA MIROCAM BẰNG RTV

Phần mềm MiroView Real Time

- Giúp quan sát trực tiếp hình ảnh nội soi thông qua các thiết bị RTV và di động