Trang chủ
|
Giới thiệu
|
Sản phẩm
|
|
|
|
Tìm kiếm


1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .

DỤNG CỤ NỘI SOI » CHỔI VỆ SINH
CHỔI VỆ SINH

- Chổi vệ sinh kênh dụng cụ của ống soi có 2 đầu

- Dài 230 cm

- Đường kính 3mm

- Sử dụng một lần

- Chổi vệ sinh kênh dụng cụ của ống soi có 2 đầu

- Dài 230 cm

- Đường kính 5 mm

- Sử dụng một lần

- Chổi vệ sinh kênh dụng cụ của ống soi có 2 đầu

- Dài 230 cm

- Đường kính của bàn chải khác nhau

- Sử dụng một lần

- Chổi vệ sinh ổ van của ống soi có 2 đầu

- Đường kính của bàn chải khác nhau

- Sử dụng một lần