Home
|
About Us
|
Products
|
|
|
|
Search


1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .

DỤNG CỤ NỘI SOI » THÒNG LỌNG
THÒNG LỌNG DÙNG MỘT LẦN

Chức năng đặc biệt

- Xoay được 360 độ

- Vòng cắt được tạo bởi nhiều sợi

Hiệu quả:

- Dễ thao tác khi cắt Polyp

- Cho nhát cắt nhẹ nhàng, chính xác

 

THÒNG LỌNG DÙNG NHIỀU LẦN

Chức năng đặc biệt

- Thòng lọng xoay được 360 độ

- Thòng lọng được bện từ nhiều sợi

- Có thể tháo rời hoàn toàn

- Hấp triệt trùng được

Hiệu quả:

- Dễ dàng khi thao tác

- Giúp nhát cắt mềm mại và liên tục

- Tiện ích khi thay thế từng bộ phận

- Dễ dàng và hiệu quả khi vệ sinh