Trang chủ
|
Giới thiệu
|
Sản phẩm
|
|
|
|
Tìm kiếm


1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .

DỤNG CỤ NỘI SOI » BỘ NONG
BỘ NONG

Chức năng đặc biệt:

- Chủng loại Double Lumen

- Vòng kim loại đánh dấu phản quang

- Bóng có kích thước đồng nhất và chịu lực ép tối đa dọc theo chiều dài bóng

- Dùng một lần

Hiệu quả:

- Tương thích với dây dẫn hướng

- Định vị chính xác vị trí

- Dễ kiểm soát và an toàn khi nong qua những chổ hẹp

- An toàn và tiện lợi